De Vonder, optimaal in ontwikkeling!
De leerlingenraad

Op onze school hebben wij naast de ouderraad ook een actieve leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit 9 kinderen uit groep 6 t/m 8. Sharif Vossen (gr.6) Jorrit Lemmen (gr.6)  Hannah Bukkems (gr. 6) Janne van de Voort (gr.7) Flore de Leeuw (gr.7) Tjimme van Doorn (gr.7) Roel Slegers (gr.8) Milan Rutjens (gr. 8) en Simon van de Moosdijk (gr.8). Wij vergaderen 5 keer per schooljaar. De  kinderen van de leerlingenraad nemen tevens deel aan de werkgroepen voor de verschillende vieringen. De leerlingenraad wordt ondersteunt door twee actieve ouders van de ouderraad.
 
Hallo, mijn naam is Marie -Jose Leijten, ik ben geboren in Mierlo en getogen in Someren-Eind.
ik heb twee kinderen Stijn Couperus groep 4 en Lize Couperus groep 3 samen met Jesse Couperus.
Ik werk met veel plezier als ZZPer in de zorg.
Ik ben Wendy Daniels, moeder van Romy uit groep 5/6 en Jayden uit groep 3. Ik werk 3 dagen per week met jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar waarmee het even niet zo goed gaat. Verder ben ik dol op dieren en vind ik het fijn om wat te kunnen betekenen voor een ander. 
Beiden zijn we graag actief op school, om de school te ondersteunen bij het organiseren en regelen van een veilige, goede en leuke school voor al onze kinderen, daar dragen we graag een steentje aan bij. Wij schuiven nu aan als ouderondersteuning bij de leerlingenraad omdat het geweldig is om te zien hoe enthousiast deze leerlingen aan de slag gaan met hun taken. Hebben jullie nog vragen of tips laat het weten, we staan ervoor open!

Op 7 t/m 11 maart 2016 hebben de leerlingen van de leerlingenraad de Week van de Veiligheid georganiseerd.
Uitgebreid verslag van deze week is te zien op onderstaande link.
http://siris.nl/artikel/21433176/week-van-de-veiligheid-op-basisschool-de-vonder

Wat
In het schooljaar 2011-2012 zijn we op school gestart met een leerlingenraad. Een leerlingenraad is een groep enthousiaste vertegenwoordigers die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op school. In ons geval gaat het om leerlingen uit groep 6 – 7 – 8. De leerlingenraad praat regelmatig over onderwerpen die voor allen van belang zijn.
Je kunt hierbij denken aan:

- Schoolregels
- De sfeer op school
- Een schoolactiviteit (Sint, kerst, carnaval)

Waarom
We willen leerlingen actief betrekken bij het schoolgebeuren. Leerlingen laten meedenken, meepraten, discussiëren, luisteren naar hun mening, voorstellen doen, activiteiten organiseren, laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
Problemen, vragen en voorstellen van de andere leerlingen verzamelen, naar voor brengen en samen naar oplossingen en antwoorden zoeken. We willen de verantwoordelijkheid van de leerlingen vergroten. We willen de school op deze manier nog leuker maken!

De Vonder op Twitter
Willem Alexanderlaan 3 5712 CA Someren-Eind t 0493 492130 e infodevonder@prodas.nl